1. Általános rendelkezések

A jelen dokumentum az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (1181 Budapest, Endrődi S. utca 22. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-787979, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett photo.hirmagazin.eu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) megjelenő tartalomra (a továbbiakban: tartalom) vonatkozó szerzői joggal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A weboldallal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatás) használatával vagy az azokhoz történő hozzáféréssel a Felhasználó elfogadja a jelen dokumentumban foglaltakat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentum a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított dokumentumban foglaltakat.

Jelen dokumentum magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az oldal designjában használt képek a www.pixabay.com oldalról származnak (“CC0 Public Domain Kereskedelmi felhasználásra ingyenes. Nem szükséges feltüntetni a tulajdonságokat”).

 

2. Fogalmak

Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a weboldal szolgáltatásait (regisztrációval vagy anélkül) használja.

Használat: tartalom feltöltése, beküldése, tárolása, elküldése, fogadása, tartalom felhasználása, hosztolása, reprodukálása, módosítása, származékos művek létrehozása, megosztása, közzététele, nyilvános előadása, nyilvános megjelenítése és terjesztése.

Közzététel: a weboldalon vagy a weboldal használatával hozzáférhetővé tesz.

Szerzői jog: a szerzői jog az egyéni jellegű, eredeti, kreatív alkotási folyamat eredményeképp létrejött (zenei, művészeti vagy tudományos) mű fizikai létrehozásával (kézzelfogható eszközön történő rögzítéssel) jön létre. A szerzői jog a szellemi és művészeti alkotásokat védi.

Szerzői jog tulajdonosa: az egyéni jellegű, eredeti, kreatív alkotási folyamat eredményeképp létrejött mű fizikai létrehozója.

Szerzői jogi védelem: a szerzői jogi védelem tárgya minden esetben a gondolatok egyéni-eredeti formába öntése, nem maga az annak alapjául szolgáló tartalom. A szerzői jogi védelem formavédelmet jelent: a megfogalmazás, kifejezés egyediségét védi. A szerzői jogi védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől, illetve az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől sem.

Tartalom: a weboldalon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől vagy kizárólag a weboldalon való elérhetőségétől.

 

3. A szerzői jog által védett mű

A szerzői jog tulajdonosa – néhány kivételtől eltekintve – kizárólagos jogokkal bír a tartalom használatát illetően.

A szerzői jog által védett műfajták például:

 • írásos mű (például előadás, cikk, vers, könyv);
 • zenei mű;
 • színpadi mű (például színdarab, musical);
 • audiovizuális mű (például tévéműsor, film, online videó);
 • vizuális mű (például festmény, poszter, hirdetés, fénykép);
 • szobor;
 • számítógépes program (például szoftver, alkalmazás, videojáték);
 • építészeti terv;
 • tervezőművészi alkotás;
 • térkép.

Nem részesül szerzői jogi védelemben:

 • a jogszabályok, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések;
 • a sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tények vagy napi hírek;
 • valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet;
 • a folklór kifejeződései.

 

4. A szerzői jog által védett mű felhasználása

A tartalom felett a szerzői jog tulajdonosa rendelkezik. Bármilyen felhasználáshoz a jogtulajdonos engedélye szükséges.

Amennyiben a Felhasználó szerzői joggal védett tartalmat tervez felhasználni személyes fiókjában, erre először engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától. A Szolgáltató ezeket a jogokat nem tudja megadni a Felhasználó számára, illetve nem tud segíteni a szerzői jog tulajdonosának felderítésében.

A Felhasználó a képnek a weboldalra való feltöltésével engedélyt ad a Szolgáltatónak a képnek a weboldallal kapcsolatos felhasználására.

 

5. A szerzői jog megsértése

A Szolgáltató a szerzői jogi tulajdonosnak információt szolgáltat abból a célból, hogy elősegítse szellemi tulajdona online kezelését. Amennyiben a Felhasználó úgy tapasztalja, hogy más felhasználó megsértette valamely tartalomhoz fűződő szerzői jogát, akkor ezt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül írásban jelezni tudja a Szolgáltató felé. A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre a Szolgáltató minden esetben válasz ad.

Amennyiben a Felhasználótól érkezik egy szerzői jog megsértésére vonatkozó hiánytalan bejelentés, akkor a Szolgáltató eltávolítja a tartalmat. A Szolgáltató erről értesítést küld a vélelmezett jogsértőnek. A vélelmezett jogsértőnek lehetősége van megkérni a Bejelentőt, hogy bejelentését vonja vissza, illetve viszontbejelentést tenni. Amennyiben az eltávolítás miatt érkezik egy viszontbejelentés a vélelmezett jogsértőtől, akkor ezt a Szolgáltató továbbítja az eltávolítást kérelmező Felhasználó felé.

A szerzői jog megsértésre vonatkozó bejelentésnek az alábbi elemeket kell legalább tartalmaznia, melyek hiányában a kérelmet a Szolgáltató nem tudja kezelni:

 • Bejelentővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: név, e-mail cím.
 • Annak a tartalomnak a leírása, amelynek szerzői jogait a Bejelentő szerint megsértették: egyértelműen és beazonosíthatóan kell szerepelnie a tartalomnak.
 • A vélelmezett jogsértő tartalom pontos URL-jét.
 • A bejelentésben szerepelnie kell: „Jóhiszemű meggyőződésem, hogy a szerzői joggal védett tartalom a fentiekben leírt módon történt, vélhetően jogsértő használata nem a szerzői jog jogosultjának, a jogosult képviselőjének vagy a törvényeknek a felhatalmazásával történt.”
 • A bejelentésben szerepelnie kell: „A bejelentésben szereplő információk pontosak, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én vagyok a szerzői jog tulajdonosa, vagy fel vagyok jogosítva a vélelmezett jogsértést szenvedő kizárólagos jog tulajdonosának nevében történő fellépésre.”
 • Bejelentő fizikai vagy elektronikus aláírása.

A Szolgáltató nem tudja meghatározni, hogy adott tartalom esetében ki minősül a szerzői jog tulajdonosának, ezért a szerzői tulajdonjogi vitákban nem tud és nem kíván közvetíteni. A szerzői jog tulajdonosa és a vélelmezett jogsértő a további vitákat már hatósági vagy bírósági úton tudják rendezni.

A Szolgáltató a bejelentésben szereplő tartalmat akkor is eltávolítja, hogy ha a vélelmezett jogsértő

 • kijelentette azt, hogy „nem állt szándékában szerzői jogot sérteni”;
 • megemlítette a szerzői jog tulajdonosát;
 • máshol hasonló tartalmat látott az interneten;
 • megvásárolta a tartalmat akár fizikai, akár digitális példányban;
 • rögzítette a tévéből, a rádióból vagy a moziban;
 • kimásolta egy könyvből, egy filmplakátról vagy egy fényképről;
 • nem tett szert bevételre a tartalomból;
 • nem kért pénzt a tartalomért.

Viszontválasz benyújtása esetében, amennyiben a jogsértést bejelentő Felhasználó 10 napon belül nem igazolja, hogy hatósági, bírósági eljárást kezdeményezett a jogsértő Felhasználó ellen a tartalom szerzői jogával kapcsoltban, akkor a Szolgáltató a kérdéses tartalmat visszaállítja.

A jogsértő Felhasználó személyes fiókja három szerzői jogsértés miatti bejelentést követően törlésre kerül, és a jövőben sem hozhat létre személyes fiókot a weboldalon.

 

6. Egyéb

Amennyiben a Szolgáltató nem él jelen dokumentumban meghatározott jogaival, az nem jelenti az arról a jogról való lemondást.

Jelen dokumentumból eredő felhasználói jognak vagy kötelezettségnek másra történő átruházása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

Frissítve: 2016. június 14.